اخبار و اطلاعیه


قابل توجه متقاضیان شرکت در هحدهمین آزمون زبان انگلیسی (UMET)

هحدهمین دوره آزمون زبان انگلیسی (UMET) ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 1397/08/10 برگزار خواهد شد. داوطلبان می توانند از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 07/09 /1397 لغایت ساعت 18 عصر روز دوشنبه 07 /08/ 1397 از طریق همین سایت ابتدا پروفایل خود را ایجاد نموده و سپس نسبت به پرداخت الکترونیک هزینه آزمون و ثبت نام اقدام نمایند. کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت 8 صبح روز سه شنبه 08/ 08/ 1397 به صورت اینترنتی از همین سایت قابل مشاهده و چاپ می باشد.


زمان شروع ثبت نام هجدهمین دوره آزمون UMET

زمان شروع ثبت نام به منظور پرداخت الکترونیکی 9 07/0/ 1397 ساعت 8 صبح می باشد.


ساختن به موقع پروفایل

داوطلبان حتما قبل از شروع زمان ثبت نام اقدام به ساختن پروفايل نمايند.